Yabancılar Hukuku

Anasayfa / Uzmanlık Alanlarımız / Yabancılar Hukuku

Temel uzmanlık alanımız olup, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda bir kısmı zikredilen ve Türk Hukuk Sistemi’ni yakından ilgilendiren hukuki sorunlarının çözümünde kendilerine hukuki destek hizmetlerinin verilmesi.

– Türkiye’de şirket kuruluşları,
– Yabancıların Türkiye’de oturma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi,
– Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi,
– Türk vatandaşlığa geçirilme işlemlerinin yapılması ve takibi,
– Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin yapılması ile gayrimenkul kira sözleşmelerinin hazırlanması,
– Yabancı gerçek kişilere intikal edecek olan ve Türkiye’de bulunan terekeye dahil malların intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.