Ticaret ve Şirketler Hukuk

Anasayfa / Uzmanlık Alanlarımız / Ticaret ve Şirketler Hukuk

Ulusal ve uluslararası şirket kuruluş işlemlerinin yapılması

Ticari sözleşmelerin hazırlanması

Rekabet hukukuna ilişkin işlemlerin yürütülmesi

Yabancı gerçek veya tüzel kişi tacirlerin Türkiye’de mülk edinmeleri ve/veya ticari faaliyette bulunmaları konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,

Deniz Ticareti Hukuku’ndan kaynaklı ihtilafların çözümü

Yerli ve yabancı menşeli şirketlerin, yürütmekte oldukları ticari faaliyetlerle ilgili olarak ve bu faaliyetler kapsamında, Türkiye’deki resmi makamlara gerekli başvurularının yapılması aşamasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi

Şirketlerin birleşme, devralma, bölünme ve hisse devir işlemleri ile tasfiye süreçlerinin yürütülmesi,

Yerli girişimcilerin yurtdışında şirket, şube veya irtibat bürosu kurma talepleri doğrultusunda, ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi

Yabancı Yatırımlar

Yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin kuruluşu, yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye’deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılması

Gerekli sözleşmelerin hazırlanması

Yabancıların ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmelerine ve kira işlemlerine ilişkin işlemlerin yapılması

Uluslararası  işletmelere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi.