Sigorta Hukuku

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye sınırları dahilinde karşılaştıkları ve sigorta hukukunun aşağıda belirtilen alanları kapsamında kalan uyuşmazlıkların gerek dava dışı gerekse dava yoluyla çözümünde, her türlü hukuki destek hizmetinin verilmesi.

– Trafik sigortası
– Kasko sigortası
– Mesleki sorumluluk sigortası
– Yangın sigortası
– Hırsızlık sigortası
– Emeklilik sigortası
– Sağlık sigortası
– Hayat sigortası

Ayrıca, başta Almanya ve Avusturya olmak üzere, yurtdışında sağlık sigortaları konusunda hizmet veren ve aşağıda bir kısmı zikredilen belli başlı sigorta kurum ve kuruluşlarının Türkiye’de meydana gelen zararlar nedeniyle doğan rücu alacaklarının sorumlulardan tahsili konusunda da hukuki destek hizmeti verilmektedir.

– BKK
– AOK
– TechnikerKrankenkasse
– BGRCI
– GfR AG Service fürBetriebskrankenkassen
– Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika ve İtalya’da bulunan işbirliği içerisinde olduğumuz partner hukuk sigortaları
– Allianz
– ARAG
– Allrecht
– DAS
– Interiura
– InterEurope
– LVM
– DMB