Medeni Hukuk

4721 sayılı yasanın kapsamında kalan ve belli başlıları aşağıda zikredilen uyuşmazlıkların çözümünde gerek yerli gerekse yabancı gerçek kişilere hukuki destek hizmeti verilmesi.