İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Anasayfa / Uzmanlık Alanlarımız / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yabancı unsurlu olanlar da dahil olmak üzere;
– Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması
– İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi
– İşçi-işveren uyuşmazlıklarının ve anlaşmalarının İş Hukuku çerçevesinde çözümlenmesi
– İşçi alacakları ve hizmet tespit davalarının takibi
– Toplu iş hukukundan kaynaklanan sorunların çözümlenmesi
– Sosyal Güvenlik Hukuku çerçevesinde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi
– Hukuki destek hizmetlerinin verilmesi